حزب الله :

مقاومت و ارتش ضامن حفظ لبنان در برابر تجاوزات اسرائیل هستند

آفریقا و خاورمیانه

جنبش حزب الله تاکید کرد مقاومت و ارتش لبنان، تضمین کننده امنیت و ثبات و حفظ کشور در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله تصریح کرد مقاومت و ارتش لبنان، ضامن امنیت و ثبات و مصونیت لبنان در برابر تجاوزات اسرائیل و گروههای تکفیری به شمار می روند.

از سوی دیگر، ابراهیم امین السید رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد پیروزی هایی که مقاومت به دست آورد، فرصت جدیدی برای ایجاد دولت قوی و عادل در لبنان داده است.

وی خاطر نشان کرد سخنان برخی افراد هیچ ارتباطی با حفظ دولت یا ایجاد آن ندارد، بلکه با اهداف ایجاد دولت ضعیف همانند گذشته مرتبط است.

وی از جریان 14 مارس خواست با دست برداشتن از جنجال آفرینی و کشمکش در راستای تکمیل اقدامات مربوط به تشکیل دولت و همچنین بیانیه وزارتی برای اینکه لبنان قوی تر و بازدارنده تر باشد، تلاش کنند، زیرا دشمنان از به کارگیری برخی طرفها در داخل ناامید شده اند.

السید در اشاره به اظهارات فتنه افکنانه و تحریک آمیز سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق که همدست رژیم صهیونیستی بودند) گفت فردی وجود دارد که بیش از دیگران از بیانیه وزارتی که حاصل توافق حزب الله و جریان المستقبل است، عصبانی و ناراضی است، این فرد امیدوار است که آتش فتنه مذهبی میان اهل سنت و شیعیان را شعله ور کند تا بار دیگر قدرت خود را بر اجساد و خون آنها احیا کند.

امین السید گفت پیش از مقاومت، دولتی در لبنان وجود نداشت و چیزی که دولت ضعیف خوانده می شد،و در برخی مراحل دولت مزدور ضعیف و فاسد وجود داشت.

وی خاطر نشان کرد برخی مزدوران در آن مراحل، امروز از دولت و مقاومت حرف می زنند.