انتقاد یک رهبرمذهبی هند از سیاست های عربستان سعودی

هند,عربستان

دهلی نو - ایرنا - رییس جماعت اسلامی هند روز دوشنبه از اقدام عربستان سعودی مبنی بر تروریست خواندن گروه اخوان المسلمین انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا، مولانا سید ˈجلال الدین عمریˈ روز سه شنبه در بیانیه ای اخوان المسلمین را جنبشی موثر درمصر و دنیای عرب دانست و تاکید کرد: سیاست های عربستان موجب نگرانی در میان جامعه اسلامی شده است .

وی با اشاره به اینکه اندیشمندان و موسسه های برجسته به خصوص در مصر که دومین جمعیت مسلمان دنیا را دارد، نگرانی خود را نسبت به این تصمیم عربستان ابراز داشته اند،گفت: جماعت اسلامی هند نیز از دولت عربستان می خواهد که در تصمیم خود تجدیدنظر کند تا با منافع امت اسلامی هماهنگ باشد.

مولانا عمری اظهار داشت: دنیا از نقش مهم اخوان المسلمین در شکستن زنجیرهای برده کشی امپریالیسم آگاه است.

وی افزود: این جنبش درمقابل حاکمان دیکتاتور و ستمگر که درمصر قدرت را بدست داشتند شکل گرفت و با الهام از ادبیات اسلامی، تلاش های باارزشی برای تقویت روابط اعراب و مسلمانان انجام داد.

این رهبر مذهبی هند ضمن اشاره به قدرت رسیدن اخوان المسلمین از طریق نظام انتخاباتی و ابزارهای قانونی، از وضعیت فعلی درمصر نیز انتقاد کرد و آن را در اشغال دانست .

آساق ** 2165 ** 275 **
کد N187399