ظریف و اشتون فرداصبح دیدار می کنند

وزیرخارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردا صبح در وین انجام میشود.

کد N187394

وبگردی