رهبر حزب چپگرای اسپانیا :

همه پرسی کریمه ، پاسخی به ˈکودتاˈ در اوکراین بود

اسپانیا,چپگرا

مادرید- ایرنا - ˈکایو لاراˈ رهبر حزب ˈچپ متحدˈ اسپانیا روز دوشنبه گفت که همه پرسی برگزار شده در شبه جزیره کریمه برای الحاق به روسیه ، پاسخ به ˈکودتای رخ دادهˈ در اوکراین و تحمیل یک دولت ˈکاملا غیر قانونیˈ است .

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه ، لارا در کنفرانسی مطبوعاتی در دفتر این حزب ، از اینکه اتحادیه اروپا دولتی را که از سوی مردم و ˈتوسط آراˈ انتخاب نشده به رسمیت می شناسد را مورد انتقاد قرار داد .در این راستا ، وی با اشاره به دولت به روی کار آمده در اوکراین پس از کناره گیری دولت قبلی خاطرنشان کرد که همه پرسی در اوکراین ، نتیجه یک ˈتعرض و حملهˈ است .

هرچند که لارا اشاره کرد که دولت قبلی ویکتور یانوکوویچ ، حزب ˈمورد علاقهˈ چپ متحد نبود،اما تصریح کرد که دولت کنونی اوکراین ، دموکراتیک نیست .

لارا در این مورد که آیا می تواند تشابهی بین مساله کریمه و مساله استقلال طلبی ایالت ˈکاتالونیاˈ وجود داشته باشد گفت که نمی شود این دو مساله را مورد مقایسه قرار داد زیرا این دو ˈواقعیت های مختلفیˈ هستند .

اروپام **1234**1856
کد N187176