روزنامه نگار ترک:

ˈپ.ک.کˈ برای دوران بعد از حزب حاکم ترکیه آماده می شود

عدالت و توسعه

آنکارا- ایرنا - ˈمحمدعلی گوللرˈ نویسنده و کارشناس مباحث سیاسی ترکیه می گوید : ˈپ.ک.کˈ خود را برای دوران بعد از حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ آماده می کند.

وی امروز در مقاله ای که در روزنامه ˈآیدینلیک ˈ به چاپ رسید با اشاره به اینکه با شکست آمریکا در سوریه ، واشنگتن موفق به تشکیل ˈکریدور کردˈ در خاورمیانه نشده است و این کشور از سیاست های خود در قبال کردها عقب نشینی می کند ، نوشت: ˈپ.ک.ک ˈ بزرگترین برگ برنده آمریکا در مساله کردهااست ، ولی رهبران ˈپ.ک.کˈ بطور متمادی سخن از خودمختاری به زبان می آورد.

گوللر نوشت: سرانˈ پ.ک.ک ˈدیدگاه های مختلفی در مورد اختلاف بین حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه و جماعت گولن دارند.

ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.ک ˈ معتقد است که جماعت گولن که مخالف روند صلح دولت آنکارا با ˈپ.ک.ک ˈ است علیه حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ دست به کودتا زده است ولی ˈجمیل باییکˈ یکی از سران ˈ پ.ک.کˈ در قندیل عراق اعتقاد دارد که هم حزب ˈعدالت و توسعهˈ و هم ˈجماعت گولنˈ در دشمنی با کردها شریک و همسو هستند.

به نوشته گوللر این اختلاف نظر بیانگر آن است که ˈپ.ک.ک ˈ نیز در داخل خود دچار تشدد افکار است.

گوللر نوشت : ˈپ.ک.ک ˈ در طول سه ماه گذشته از خط حمایت ˈعبدالله اوج آلانˈ از حزب ˈعدالت و توسعهˈ به خط دوران بدون حزب ˈعدالت و توسعهˈ نزدیک شده است. این حزب غیر قانونی با در نظرگرفتن تخریب سیاسی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ درصدد تحکیم بخشیدن مواضع خود است .

ˈ پ.ک.ک ˈ که از حزب حاکم ترکیه و حاکمیت آن حزب حمایت می کرد خود را برای یک ترکیه جدید بدون حاکمیت حزب ˈعدالت و توسعهˈ آماده می کند و درصدد اتحادهای جدید است.

به نوشته گوللر، ˈکا.ج.کاˈ در اطلاعیه خود به این نکته که دولت اردوغان دورانش به پایان رسیده است خواستار اتحاد نیروهای دمکراتیک در ترکیه شده است و در بین پیشنهادهای ˈکا.ج.کاˈ اعلام اداره تمامی اقلیت ها در ترکیه از سوی آنان و در صدر آنها کردها و علوی هاست.

گوللر نوشت: بدون شک آمریکا در تعیین حاکمیت در ترکیه تنها قدرت تعیین کننده نمی باشد و حتی واشنگتن قدرت تعیین حاکمیت در ترکیه را از دست داده و پیشنهاد ˈکا.ج.کاˈ در ترکیه ای که تحت حاکمیت و اداره حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ نباشد دشوار می باشد.

گوللر نوشت: در این دوران و در ترکیه جدید به ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.ک ˈ و همکار نزدیک او ˈ هاکان فیدانˈ رییس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه که با خواست آمریکا حرکت می کنند، اجازه عمل داده نخواهد شد.

خاورم**2012**230**5981
کد N187157