رئيس شوراي ماروني هاي لبنان:

ايران همواره ضامن ثبات و استقرار منطقه از جمله لبنان بوده است

سیاست خارجی

رئيس شوراي ماروني هاي لبنان با اشاره به نقش بارز جمهوري اسلامي ايران در منطقه اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران همواره به عنوان ضامن ثبات و استقرار منطقه از جمله لبنان بوده و استراتژي خود را در ثبات كشورهاي منطقه تعريف كرده و در اين راستا از هيچ كوششي دريغ نكرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،وديع خازن رئيس شوراي ماروني هاي لبنان با حضور در محل سفارت، با غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان ملاقات و در خصوص تحولات منطقه و همكاري هاي دوجانبه گفتگو كرد.

رئيس شوراي ماروني هاي لبنان با اشاره به نقش بارز جمهوري اسلامي ايران در منطقه اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران همواره به عنوان ضامن ثبات و استقرار منطقه از جمله لبنان بوده و استراتژي خود را در ثبات كشورهاي منطقه تعريف كرده و در اين راستا از هيچ كوششي دريغ نكرده است.

وديع خازن با ابراز اميدواري جهت خاتمه يافتن بحران سوريه و برقراري ثبات در آن كشور اظهار داشت: بدون شك ثبات و استقرار سوريه نقش به سزايي در ثبات و استقرار لبنان دارد.

رئيس شوراي ماروني هاي لبنان با اشاره به توطئه دشمنان جهت مهاجرت مسيحيان مشرق زمين اظهار داشت: دشمنان تلاش دارند با ايجاد بحران در منطقه از جمله در لبنان باعث مهاجرت مسيحيان از اين منطقه شوند. همزيستي مسالمت آميز مسلمانان و مسيحيان در لبنان نقطه تمايز اين كشور به شمار رفته و مقاومت مردم لبنان در برابر رژيم غاصب صهيونيستي باعث شكست توطئه دشمنان شده است.

غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز با تاكيد بر اصول ثابت جمهوري اسلامي ايران در حمايت از ثبات و استقرار لبنان و كشورهاي منطقه اظهار داشت: مقاومت در برابر اشغالگري رژيم صهيونيستي از اهميت به سزايي برخوردار بوده و حفظ ثبات و استقرار كشورهاي منطقه در اين راستا ضروري مي باشد.