جانبازان پست ستاره دار همطراز شغل خود می گیرند

جانبازان,پست همتراز شغل

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به استفساریه کمیسیون اجتماعی مقرر کردند جانبازان انقلاب اسلامی از دستگاه متبوع خود پست ستاره دار همطراز پست ماموریت دریافت کنند.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی موافقت کردند.

در استفساریه کمیسیون اجتماعی آمده است: در اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31 خرداد ماه سال 1374، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد ،خدمت نموده آیا ایجاد پست همطراز باید همان هم سطح همان پست شغلی وی باشد و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی اعم از مدیریت و یا سایر عناوین شغلی در محل ماموریت خدمت کرده باشد، آیا ایجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلی و همطراز پست ماموریت می باشد؟

در پاسخ به این استفساریه آمده است: بلی، باید پست سازمانی با نام ستاره دار همطراز همان شغلی که خدمت نموده، ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای ماموران با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

هنگام بررسی این استفساریه، «محمد رضا خباز» معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری که به نمایندگی از دولت در جلسه علنی امروز مجلس حضور داشت، به مخالفت با آن پرداخت و گفت: طرح هایی که در مجلس ارائه می شود نباید مغایر با قانون اساسی باشد؛ این طرح منجر به توسعه شمول قانون در قالب استفساریه و خلاف اصل 73 قانون اساسی است ضمن اینکه به دلیل داشتن بار مالی با اصل 75 قانون اساسی مغایر است.

بر اساس این گزارش، نمایندگان در نهایت با این طرح موافقت کردند و از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه 132 نفر به آن رای موافق دادند ، 10 نفر با آن مخالفت کردند و هفت نفر نیز به آن رای ممتنع دادند.

سیام(3)*2021**1572
کد N186606