طرح استفساریه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان تصویب شد

مجلس

بلی. باید پست سازمانی با نام ستاره‌دار همطراز همان شغلی که خدمت نموده ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای ماموران، با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

نمایندگان طرح استفساریه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی با 132 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

موضوع استفساریه بدین شرح است:

در اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت نموده آیا ایجاد پست همطراز باید همسطح همان پست شغلی قبلی وی باشد؟ و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی (اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل ماموریت خدمت کرده باشد، آیا ایجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلی و همطراز پست ماموریت می‌باشد.

در پاسخ به این سوالات آمده است:

بلی. باید پست سازمانی با نام ستاره‌دار همطراز همان شغلی که خدمت نموده ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای ماموران، با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

کد N186589