افزایش آمار تلفات درگیریهای شمال لبنان به 17 کشته و 70 زخمی