تذکر 130 نماینده مجلس به رئیس جمهور در خصوص عدم رسیدگی به کشاورزان خسارت دیده برف شمال

مجلس

130 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور از عدم رسیدگی به کشاورزان و دامداران خسارت دیده برف مازندران انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی تذکر 130 نماینده مجلس به رئیس جمهور در خصوص عدم رسیدگی به خسارت دیدگان برف استان مازندران قرائت شد.

 در این تذکر آمده است یک ماه از بارش برف سنگین در استان مازندران می گذرد اما هیچگونه کمکی به کشاورزان و دامداران خسارت دیده نشده است. عدم حمایت دولت از کشاورزان تایید و تشویق تغییر کاربری مزارع زراعی و باغی است.