در جلسه علنی مجلس؛

استفساریه پرداخت عیدی کارکنان اعلام وصول شد

مجلس,استفساریه پرداخت عیدی کارکنان

استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان مصوب 20/10/1374و نحوه تسری آن به کارگران، شاغلین و مشمولین قانون کار و طرح قانونی تغییر نام سازمان پنبه و دانه‌های روغنی اعلا وصول شد.

استفساریه پرداخت عیدی کارکنان اعلا م وصول شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد زیر اعلام وصول شد.

1-استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان مصوب 20/10/1374و نحوه تسری آن به کارگران، شاغلین و مشمولین قانون کار

2-طرح قانونی تغییر نام سازمان پنبه و دانه‌های روغنی

کد N186405