با تصویب نمایندگان؛

صورت حساب‌های مالی اشخاص تا دی ماه ارائه می‌شود

مجلس,لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم

طبق این مصوبه که مربوط به ماده 272 از قانون مالیات های مستقیم می باشد، سازمان امور مالیاتی مکلف به ارائه صورت حساب‌های مالی اشخاص تا دی ماه هر سال شد.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نمایندگان به بحث و بررسی در خصوص بند 63 از این لایحه پرداختند که طبق آن زمان ارائه صورت حساب های مالی اشخاص دی ماه تعیین شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق این مصوبه که مربوط به ماده 272 از قانون مالیات های مستقیم می باشد، سازمان امور مالیاتی مکلف به ارائه صورت حساب‌های مالی اشخاص تا دی ماه هر سال شد.

کد N185953