ماجرای خواب پدر شهید کاوه در باره نزدیک بودن زمان مرگش

سیاسی

دختر مرحوم حاج محمود کاوه گفت:در هفته آخر زندگی مرحوم کاوه ایشان خوابی دید که درگذشت خود را پیش بینی کرده بود.

زهرا کاوه دختر مرحوم شهیدحاج محمود کاوه در گفت وگو با خبرآنلاین، با بیان اینکه در هفته گذشته ایشان به مشهد سفر کرد . در آنجا شهید صیاد شیرازی را در خواب می بینند که به ایشان اعلام می کنند که قرار است بزودی به میان ما بیائید.بعد هم به خانواده اعلام می کنند که من رفتنی هستم. 
وی با بیان اینکه روز بعد هم از همه حلالیت می طلبند و به شهرستان خضری سفر می کنند.
فرزند شهیدکاوه با اشاره به اینکه پدرش شهید صیاد شیرازی را بسیار دوست داشت، گفت: شهید صیاد رابطه نزدیکی با پدرم داشت و بارها به ایشان می گفت که«شهید کاوه به من درس ایمان داد.»
زهرا کاوه عدم وابستگی به مال دنیا و اهمیت به نماز اول وقت را از جمله خصوصیات پدرش دانست و گفت: بعد از شهادت شهید کاوه، پیشنهادهای زیادی به ایشان شد ولی ایشان آنها را نپذیرفت و به فعالیت های خودش پرداخت.

/212  27

 

 

 

کد N185930