وزیر امور خارجه تاجیکستان با روحانی دیدار کرد

کد N185778