با رای نمایندگان؛

واحدهای بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر و اسناد ایجاد می‌شود

مجلس,مجلس شورای اسلامی

نمایندگان با تصویب بند 49 از این لایحه تصویب کردند که از این پس اسامی اشخاص حقوقی فاقد فعالیت 5 ساله به سازمان ثبت اسناد اعلام می شود.

نمایندگان با تصویب بند 49 از این لایحه تصویب کردند که از این پس اسامی اشخاص حقوقی فاقد فعالیت 5 ساله به سازمان ثبت اسناد اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان در بحث و بررسی بند 48 از این لایحه که در خصوص ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم است، مصوب کردند که از این پس واحدهای بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر و اسناد ایجاد شود.

همچنین نمایندگان با تصویب بند 49 از این لایحه تصویب کردند که از این پس اسامی اشخاص حقوقی فاقد فعالیت 5 ساله به سازمان ثبت اسناد اعلام می شود.

طبق این مصوبه که مربوطه به تبصره 3و4 از ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم است، سازمان امور مالیاتی مکلف است فهرست اشخاص حقوقی که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند را به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اعلام کند.

طبق تبصره 4 از این ماده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

کد N185709