شهروندان كریمه به جدایی از اوكراین رای مثبت دادند

سیاسی

گروه‌های هوادار روسیه در سیفروپول، مرکز کریمه، جشن گرفته‌اند و رهبر کریمه که به مسکو نزدیک است، گفت كه امروز - دوشنبه - برای پیوستن به روسیه تقاضا خواهد کرد.

در پی شمارش نیمی از آرای ریخته شده به صندوق‌ها در همه پرسی بحث‌انگیز کریمه، مقام‌های انتخاباتی می‌گویند که بیش از ۹۵ درصد رای‌دهندگان به نفع پیوستن به روسیه رای داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، گروه‌های هوادار روسیه در سیفروپول، مرکز کریمه، جشن گرفته‌اند و رهبر کریمه که به مسکو نزدیک است، گفت كه امروز - دوشنبه - برای پیوستن به روسیه تقاضا خواهد کرد.

اما بسیاری از اهالی کریمه که به کیف وفادارند همه پرسی را بایکوت کردند.

آمریکا و اتحادیه اروپا هم با غیرقانونی خواندن این همه پرسی در میان اشغال نظامی کریمه توسط روسیه آن را محکوم کرده‌اند. اما روسیه گفته که به اراده مردم کریمه احترام خواهد گذاشت.

در ماه فوریه پس از سقوط دولت «ویکتور یانوکوویچ» رئیس‌جمهوری بركنار شده اوکراین که طرفدار مسکو بود، نیروهای هوادار روسیه کنترل کریمه را به دست گرفتند. بسیاری از آن‌ها نیروهای نظامی بی‌نشان بودند که به باور عمومی به دستور مسکو مستقر شده‌اند.

روی برگه همه‌پرسی از رای دهندگان پرسیده شده بود که آیا مایلید کریمه به روسیه ملحق شود.

پرسش دوم به بازگشت به وضعیت پیش از قانون اساسی سال ۱۹۹۲ اوکراین مربوط می‌شد که در آن صورت باید خودمختاری وسیع تری به کریمه داده شود.

هیچ گزینه‌ای در مورد عدم تغییر قانون اساسی یعنی باقی ماندن به عنوان بخشی از اوکراین وجود نداشت.
روس تبار‌ها بیش از ۵۸ درصد جمعیت کریمه را تشکیل می‌دهند و انتظار می‌رفت بسیاری از آن‌ها به پیوستن به روسیه رای دهند.

پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در کریمه واجد شرایط برای رای دادن هستند و مقام‌های انتخاباتی می‌گویند که بیش از ۸۰ درصد در آن شرکت کرده‌اند.

تاتار‌ها ۱۲ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند که بیشترشان رای گیری یکشنبه را تحریم کردند.

«سرگئی آکسیونوف» که پس از اشغال نظامی کریمه توسط روسیه رهبر کریمه شد، گفت که پارلمان امروز - دوشنبه - تشکیل جلسه خواهد داد.

کد N185614