غضنفر رکن آبادی به عیادت ولید المعلم رفت

آفریقا و خاورمیانه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان از جانب وزیر خارجه کشورمان به عیادت وزیر خارجه سوریه در بیمارستان دانشگاه آمریکایی بیروت رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، غضنفر رکن آبادی در بیمارستان دانشگاه آمریکایی بیروت به نمایندگی از محمد جواد ظریف وزیر خارج ایران از ولید المعلم وزیر خارجه سوریه عیادت کرد.

در این ملاقات سفیر کشورمان برای وزیر خارجه سوریه آرزوی شفای فوری و سلامت و عافیت کرد.

رکن آبادی با خانواده ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و علی عبدالکریم علی سفیر سوریه در لبنان نیز دیدار کرد.

شایان ذکر است که وزیر خارجه سوریه در بیمارستانی دانشگاه آمریکایی بیروت تحت عمل جراحی قرار گرفته است و تیم معالج وضع جسمانی وی را رو به بهبود توصیف کرده اند.