عصر امروز؛

اخضر ابراهیمی وارد تهران شد

سیاست خارجی

اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه قرار است فردا در تهران با وزیر امور خارجه ایران رایزنی کند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه برای دیدار با مقامات ایرانی ساعتی قبل وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه قرار است فردا در تهران با وزیر امور خارجه ایران رایزنی کند.

دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی از دیگر برنامه های الابراهیمی در تهران است.

کد N185188