نخست وزیر کریمه در همه پرسی شرکت کرد

یک و نیم میلیون واجد شرایط برای رای دادن در شبه جزیره کریمه، بمنظور اظهار نظر درباره همه پرسی پیوستن و یا عدم پیوستن این منطقه به روسیه، به پای صندوقهای رای فراخوانده شدند.

نخست وزیر کریمه در همه پرسی شرکت کردیک و نیم میلیون واجد شرایط برای رای دادن در شبه جزیره کریمه، بمنظور اظهار نظر درباره همه پرسی پیوستن و یا عدم پیوستن این منطقه به روسیه، به پای صندوقهای رای فراخوانده شدند.

 

 

 


تصاویر ارسالی از کریمه، حضور تعدادی سالمند را در پای صندوقهای رای نشان می دهد. سرگی آکسیونوف، نخست وزیر منطقه خودمختار کریمه هم با حضور در یک شعبه اخذ رای در سیمفروپول، رای خود را به صندوق انداخت.

او که در مقابل خود با تعدادی از هواداران دولت مرکزی کی یف، مواجه شد، ضمن تاریخی خواندن این همه پرسی، گفت: “همان طور که دیدید مردم آزادانه به پای صندوقها آمده و رای دادند. هیچ مسئله ای وجود ندارد. من شخصا هیچ احساس فشاری نمی کنم.”

هزاران نیروی نظامی، امنیت برگزاری این همه پرسی را بر عهده دارند.

این همه پرسی با مخالفت غرب برگزار می شود و هیچ ناظری از سازمان امنیت و همکاری اروپا بر آن نظارت ندارد.

منبع: یورونیوز

52261

کد N185137