جلسات کمیسیون های حقوقی و قضایی، شوراها و اجتماعی مجلس برگزار نشد

کمیسیون های تخصصی

تهران-ایرنا-جلسات کمیسیون های حقوقی و قضایی، شوراها و امور داخلی و اجتماعی مجلس بعدازظهر امروز یکشنبه برگزار نشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بود امروز لایحه یک فوریتی اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش بهورز وزارت بهداشت و درمان را بررسی کنند.

همچنین بنابود اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس لوایح جرم سیاسی و نحوه اجرای محکومیت های مالی را برای تامین نظر شورای نگهبان بررسی کنند.

بررسی طرح الحاق یک بند به ماده 2قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و طرح الحاح بند د ماده 65قانون پنجم پنجساله توسعه نیز در دستور کار امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار داشت که به دلیل عدم برگزاری این کمیسیون، این طرح ها مورد بررسی قرار نگرفت.

این در حالی است که کارگروه تقسیمات کشوری کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تشکیل جلسه داد و اعضای این کارگروه به ادامه بررسی طرح اصلاح حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان پرداختند.

سیام**9121**1535
کد N185065