فیصل المقداد:

دمشق به تعهدات خود در زمینه سلاح‌های شیمیایی پایبند است

سیاسی

به‌رغم شرایط دشواری که سوریه شاهد آن است، دمشق به اجرای همه تعهداتش در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی پایبند است.

«فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه گفت که دمشق به تمام تعهدات خود در زمینه سلاح‌های شیمیایی پایبند است.

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، المقداد در دیدار با «زیگرید کاگ» رئیس هیئت مشترک سازمان ملل و سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی اقدام‌های سوریه در زمینه اجرای تعهداتش برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی و شیوه‌های ادامه همکاری سازنده میان سوریه و سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل را مورد بحث و بررسی قرار داد.

معاون وزیر خارجه سوریه در این دیدار تاکید کرد که به‌رغم شرایط دشواری که سوریه شاهد آن است، دمشق به اجرای همه تعهداتش در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی پایبند است.

المقداد افزود که به رغم همکاری و هماهنگی کامل سوریه با هیئت مشترک سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل، برخی کشور‌ها تلاش می‌کنند پرونده سلاح‌های شیمیایی سوریه را سیاسی کنند.

در مقابل کاگ نیز از همکاری سوریه در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی تقدیر كرد.

کد N184912