اوضاع در مسجد الاقصی پس از حمله امروز نیروهای اشغالگر به نمازگزاران

مسجد الاقصی

تهران - ایرنا - نیروهای اشغالگر صهیونیست پس از آنکه بامداد امروز به نمازگزاران حاضر در مسجد الاقصی حمله کردند، با خروج از مسجد در برابر باب المغاربه مستقر شدند.

شبکه الجزیره روز یکشنبه اعلام کرد: نیروهای اشغالگر اسرائیلی با خروج از صحن های مسجد الاقصی در برابر ˈباب المغاربهˈ مستقر شدند. آنان به زنان و مردان فلسطینی زیر 40 سال اجازه ندادند که وارد مسجد الاقصی شوند.

در جریان حمله بامداد امروز نیروهای اشغالگر به مسجد الاقصی تعدادی از فلسطینی های حاضر در مسجد مجروح شدند.

یک جوان فلسطینی هدف تیرهای پلاستیکی دارای براده های فلزی نیروهای صهیونیستی قرار گرفت. سربازان رژیم صهیوینستی هم چنین یک زن فلسطینی را به بهانه تلاش برای حمله به یک سرباز اسرائیلی بازداشت کردند.

حمله نیروهای رژیم صهیوینستی به نمازگزاران پس از آن روی داد که ˈاوری آرییلˈ وزیر مسکن کابینه نتانیاهو از باب المغاربه وارد صحن های مسجد الاقصی شد.

وی در اقدامی نمادین در پاسخ به فراخوان گروه موسوم به ˈامنای معبد سومˈ برای حضور عناصر صهیونیست در مسجد الاقصی وارد صحن های مسجد شد و چند دقیقه بعد محل را ترک کرد.

خبرنگار الجزیره در مسجد الاقصی گزارش داد: آرامشی شکننده بر مسجد الاقصی حاکم شده است زیرا نیروهای اشغالگر هنوز در اطراف مسجد الاقصی حضور دارند.

تعدادی از نمازگزاران فلسطینی حاضر در مسجد بیم آن دارند که در صورت خروج از مسجد بازداشت شوند یا تحت بازجویی قرار گیرند چنانکه در موارد مشابه گذشته چنین اتفاقی افتاده بود.

خاورم 1491 *1446
کد N184580