با تصویب نمایندگان؛

پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مؤدیان مالیاتی تشکیل می‌شود

مجلس,لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم

در ادامه جلسه علنی امروز، بند۴۴از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در آن ارائه صورت حساب مالیات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف می‌شود برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد

نمایندگان مردم با تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مؤدیان مالیاتی کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان به ادامه بحث وبررسی درخصوص لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پرداختند.

در بررسی بند ۴۲ از این لایحه که مربوط به ماده ۱۴۹از قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد دارایی‌های استهلاک پذیر به عنوان هزینه‌های قابل مالیات تایید شد.

همچنین نمایندگان بند ۴۳ از این قانون تصویب کردند که طبق آن مالیات دهندگان متخلف به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند.

در ادامه جلسه علنی امروز، بند۴۴از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در آن ارائه صورت حساب مالیات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف می‌شود برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد

نمایندگان مردم در بهارستان در پایان جلسه علنی امروز شورای اسلامی به تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مؤدیان مالیاتی کشور موافقت کردند.

کد N184473