وزیر امور خارجه:

انتظار رسیدن به توافق در این دوره از مذاکرات ایران و ۱+۵ را ندارم

سیاست خارجی

تولید و استفاده از بمب هسته‌ای را خلاف شرع می‌دانیم و آن را به نفع کشور نمی‌دانیم اما برنامه‌ای هسته‌ای ایران یک واقعیت است و تغییر نیز نمی‌کند.

وزیر امور خارجه كشورمان با تاکید بر اینکه توقع و انتظار توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم، خاطر نشان کرد: در این دور برنامه‌‌ای نیز برای رسیدن به توافق وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جواد ظریف در نشست خبری خود با وزیر امور خارجه بلا‌روس که ظهر امروز در وزارت امور خارجه برگزار شد، درپاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ گفت: هر‌چه مذاکرات به جلو برود، مذاکرات دقیق‌تر؛ ریز‌تر؛ و دشوار‌تر می‌شود و این مذاکرات نیز نسبت به دور قبلی جدی‌تر، دقیق‌تر، و دشوار‌تر است.

وی با تاکید بر اینکه توقع و انتظار توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم، خاطر نشان کرد: برنامه‌‌ای نیز برای رسیدن به توافق وجود ندارد.

و‌زیر امور خارجه کشورمان درخصوص موضوعات مورد بررسی در این دوره از مذاکرات اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد، برنامه صلاح آمیز هسته‌ای ایران و از جمله درباره برنامه غنی سازی و آب سنگین ماست.
ظریف ادامه داد: موضوع دیگر همکاری‌های بین المللی در باره برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران است که بر اساس برنامه طرح اقدام مشترک از تعهدات ۱+۵ است و موضوع دیگر مذاکرات در باره رفع تحریم هاست.

وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه هدف این دوره از مذاکرات بیشتر تبادل نظر است، تصریح کرد: البته یک جلسه کار‌شناسی نیز در حاشیه نشست حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که تقریباً دو هفته پیش برگزار شد، صورت گرفت.

وی در‌باره سطح این دوره از مذاکرات اذعان داشت: سطح این دوره از مذاکرت همانند جلسات قبلی است و هدایت اصلی مذاکرات بر عهده من و خانم اشتون است و اصل مذاکرات توسط همکارانم، مدیران سیاسی و معاونین وزارت امور خارجه و من مسئولیت نظارت را بر عهده دارم.

ظریف در خصوص حضور وزاری امور خار جه ۱+۵ در این نشست بیان کرد: بعید می‌دا نم سایر وزارء در این دوره حضور داشته باشند و ضرورت وزراء برای جلسات بعدی بیشتر استو اگر آن‌ها در جلسا ت قبلی حضور پیدا کردند بر حسب ضرورت بوده است.

وی تاکید کرد: ما در باره نحوه ایجاد اعتماد از سوی ایران صحبت می‌کنیم و نه بر اصل مسئله هسته‌ای و باید بگویم پروژه‌های آب سنگین و غنی سازی ما ادامه پیدا می‌کند و ایران آمادگی ایجاد اعتماد را به جامعه بین المللی دارد.

وزیر امور خارجه با اشاره به فتوای رهبری در خصوص منع تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای خاطر نشان کرد: تولید و استفاده از بمب هسته‌ای را خلاف شرع می‌دانیم و آن را به نفع کشور نمی‌دانیم اما برنامه‌ای هسته‌ای ایران یک واقعیت است و تغییر نیز نمی‌کند.

کد N184446