روسیه: طرح قطعنامه اوکراین در شورای امنیت غیرمنطقی بود

کریمه,بحران92

مسکو-ایرنا- وزارت امور خارجه روسیه روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای طرح قطعنامه از سوی آمریکا در مورد رویدادهای اوکراین را غیرمنطقی خواند.

به گزارش ایرنا در بیانیه وزارت خارجه روسیه در مورد طرح قطعنامه آمریکایی گفته شده است: این ابتکار از آغاز شکل گیری غیر منطقی بود، زیرا حوادث اوکراین هیچ تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی ندارد که مطابق منشور سازمان ملل، شورای امنیت به آن رسیدگی کند.

در بیانیه آمده است : اقدام طرف آمریکایی فقط به دلیل تمایل این کشور برای تامین منافع ژئوپلیتیکی می باشد و آنها حداکثر تلاش را برای سیاسی کردن مساله اوکراین و ایجاد تشنج در سطح بین المللی در این مورد به عمل می آورد.

روز شنبه در شورای امنیت در مورد پیش نویس قطعنامه ای که از طرف آمریکا در باره مساله اوکراین مطرح شده بود رای گیری شد و روسیه آن را وتو کرد.

وزارت خارجه روسیه در توضیح اقدام خود برای رد این قطعنامه با انتقاد از سیاست های آمریکا درمورد مساله اوکراین، گفت : متاسفانه مقام های آمریکایی به فکر تامین امنیت و آرامش اوکراین و شکوفایی و بهبودی وضع این کشور نیستند.

در این بیانیه آمده است: آمریکا همچنان به معیارهای فراموش شده تکیه می کند و سعی دارد دیدگاه های سیاسی خود را در باره ساختار حکومت اوکراین به این کشور تحمیل کند.

این بیانیه می افزاید: در طرح قطعنامه آمریکایی به عوامل اصلی بحران داخلی در اوکراین و در وهله اول غصب قدرت در این کشور از طریق زور و نقض توافقنامه به دست آمده با میانجی گری آلمان ، لهستان و فرانسه هیچ اشاره ای نشده است.

ˈدر پیش نویس قطعنامه همچنین از فعالیت های گسترده گروه های نژادپرست مسلح و اعمال غیرقانونی و لغو حقوق و آزادی های اقلیت های قومی و زبانی در اوکراین که در قوانین این کشور تضمین شده است، سخنی به میان نیامده بود.ˈ

وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود افزود: در این سند بر غیرقانونی بودن برگزاری همه پرسی در کریمه تاکید و سعی شده بود شرایط اطلاعاتی کاذب پیرامون مساله ایجاد شود و به نظر می رسد یکی از اهداف اصلی مولفان پیش نویس قطعنامه همین بود.

در این بیانیه آمده است: روسیه بارها در مورد غیرسازنده بودن این گونه اقدامات هشدار داده است. ابتکار آمریکا در شورای امنیت نشان داد که درخواست های روسیه مبنی بر برخورد منطقی و عاقلانه در مساله اوکراین نادیده گرفته شد و به همین دلیل هیات روسیه در شورای امنیت پیش نویس این قطعنامه را رد کرد.

وزارت خارجه روسیه درپایان بیانیه خود ابراز امیدواری کرده است کشورهایی که در مساله اوکراین جانبدارانه رفتار کرده اند، رویکرد خود را تغییر داده و راه همکاری برای تامین حقوق همه مردم این کشور از جمله ساکنان مناطق جنوب و جنوب شرق اوکراین را در پیش گیرند.

اروپام/2242**518 ** 1064
کد N184390