آملی لاریجانی در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی: /1/

در برابر اهالی مکنت و ثروت کمرها را سفت ببندید

سیاست داخلی

در برخی نظارت ها متوجه شدیم که قاضی به خاطر عصبانیت برای کسی که به وی حرف تند و زشتی زده دستور بازداشت داده است.این امر جز بیرون زدن هوای نفسانی چیز دیگری نیست از این رو قضات در هنگام صدور قرار یا حکم نباید تحت غصب و هوای نفسانی قرار گیرند.

رییس قوه قضاییه تحت تاثیر هوای نفسانی قرار گرفتن را یکی از خطرهای متوجه قضات دانست و از آنان خواست در مقابل اهالی مکنت و ثروت کمرها را سفت ببندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در مراسم تحلیف قضات یکی از خطراتی را که قضات را تهدید می کند، هوای نفسانی دانست و گفت: برخی از مناصب فرصت بروز هوای نفسانی را بیشتر می کند.واضح است که هدف و مقصد اول باید صدور حکم عادلانه باشد که از این رو در روایات از پیامیر آمده یک ساعت اجرای عدالت بهتر از 70 سال عبادت کردن است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: خداوند متعال سفره گسترده ای را برای شما پهن کرده که اگر بتوانید از آن استفاده کنید برای تعالی خود و جامعه گام بلندی برداشتید.

وی منصب قضا را منصب پر خطری عنوان کرد و افزود: اهالی مکنت و ثروت به انواع حیل و لطایف سراغ شما می آیند که به نفع خود حکم بگیرند به همین دلیل از الان باید حواستان جمع باشد و کمرها را سفت ببندید.

لاریجانی با اشاره به برخی از مجاری خطر در دستگاه قضایی، تاکید کرد: نه به افراد و نه به هوای نفسانی خود راه ندهید تا بتوانید بدون اغراض و جهت گیری عدالت را اجرا کنید.در جامعه افراد فقیر و مظلوم بسیار هستند که ما باید درد آنها را متوجه شویم و اگر اغنیا با قدرت و ثروت قضات را به خود جذب کنند و یا توصیه کنند، آنگاه حق مظلوم تضییع شده و او دردمندتر می شود. ما در جامعه‌ای که خود را متوصف جامعه اسلامی می‌داند و به دنبال اجرای اهداف اسلامی شکل گرفته دارای مسئولیت هستیم از این رو پسندیده نیست که به مظلومی جفا شود.

وی خطاب به کارآموزان قضایی ادامه داد: قضات فرماندهان این جبهه مهم هستند و کسی نمی تواند جای شما را بگیرد. شمادر جایگاه بزرگی قرار گرفته اید که اگر خانواده ای به شما پناه آورد او را کمک کنید.

رییس قوه قضاییه بر لزوم اجتناب قضات از صدور حکم به هنگام عصبانیت تاکید کرد و گفت: در برخی نظارت ها متوجه شدیم که قاضی به خاطر عصبانیت برای کسی که به وی حرف تند و زشتی زده دستور بازداشت داده و فرد مجبور شده یکی دو روزی در بازداشت باشد.این امر جز بیرون زدن هوای نفسانی چیز دیگری نیست از این رو قضات نباید در هنگام صدور قرار یا حکم تحت غصب و هوای نفسانی قرار گیرند.

کد N184320