با تصمیم نمایندگان؛

ارائه به موقع اظهارنامه شرط برخورداری از نرخ صفر مالیاتی شد

مجلس,لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم

در این بند که مربوط به برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در صورت تحویل به موقع اظهار نامه مالیاتی است اشاره شده اگر افراد اظهار نامه مالیاتی خود را به موقع پرداخت کنند، از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می‌شوند و متاخرین اظهار نامه مالیاتی نیز مشمول مالیات و مجازات می‌گردند.

با تصمیم نمایندگان، شرط برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ارائه به موقع اظهار نامه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه جسله علنی امروز مجلس شواری اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان بند ۳۹ از این لایحه را تصویب کردند.

در این بند که مربوط به برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در صورت تحویل به موقع اظهار نامه مالیاتی است اشاره شده اگر افراد اظهار نامه مالیاتی خود را به موقع پرداخت کنند، از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می‌شوند و متاخرین اظهار نامه مالیاتی نیز مشمول مالیات و مجازات می‌گردند.

نمایندگان مجلس با ۱۱۶ رای موافق ۴۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تبصره ۳ از این بند را حذف کردند.

در تبصره ۳ از بند ۳۹ لایحه اصلاح قا نون مالیاتی مستقیم آمده اشخاص حقیقی و حقوقی ماده ۱۰ قانون چگونگی منطقه آزاد تجاری از احکام این ماده مستثنی می‌باشند.

کد N184262