برای پاسخ به ۲۳ نفر از نمایندگان؛

ظریف باز هم به مجلس می‌آید

مجلس

علیرضا منادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در بیان موارد اعلام وصول سوالات نمایندگان از وزرا سوال ۲۳ نفر از نمایندگان از محمد جوادظریف وزیر امور خارجه پیرامون علت عدم حمایت از پیشرفتهای دفاعی کشور را قرائت کرد.

23 نفر از نمایندگان مجلس در مورد ن علت عدم حمایت از پیشرفتهای دفاعی کشور از وزیر امور خارجه سوال می‌كنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا منادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در بیان موارد اعلام وصول سوالات نمایندگان از وزرا سوال ۲۳ نفر از نمایندگان از محمد جوادظریف وزیر امور خارجه پیرامون علت عدم حمایت از پیشرفتهای دفاعی کشور را قرائت کرد.

کد N184233