کارشناس ارشد اندیشکده آمریکایی کارنگی همچنان خیال پردازی می کند

چرخه سوخت بومی,روسیه کارنگی توافق جامع

تهران – ایرنا – کارشناس ارشد اندیشکده آمریکایی کارنگی در تازه ترین مقاله خود همچنان به خیال پردازی هایش در باره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ادامه داده و گفته است که خواست ایران برای حفظ چرخه سوخت هسته ای بومی ، مذاکرات آتی را تهدید می کند!

ˈمارک هیبسˈکه ˈبنیاد کارنگی برای صلح بین المللˈ او را ˈ کارشناس ارشد ˈبرنامه سیاست هسته ایˈ این موسسه در برلین معرفی کرده ، افزوده است: تامین سوخت راکتورهای ایران توسط روسیه، ساده ترین راه برای محدود کردن توان غنی سازی ایران و دستیابی به توافق جامع دانست.

به گزارش ایرنا، وی به رایزنی های ایران و روسیه درباره ساخت نیروگاه های هسته ای جدید پرداخت و توافق بین تهران و مسکو بر سر ساخت این نیروگاه های جدید را در دستیابی به توافق نهایی هسته ای بین ایران و گروه 1+5 (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) موثر دانست.

نویسنده کارنگی با اشاره به اینکه رسانه های ˈایرانیˈ و نه رسانه های روسی در چهارشنبه 21 اسفند ماه (12 مارس) خبر مبنی بر موافقت روسیه با ساخت دو راکتور جدید را منتشر کرده اند، تاکید کرد که تاکنون هیچ توافق جدیدی بین ایران و روسیه برای ساخت راکتورهای جدید در ایران شکل نگرفته و بنابراین ˈنگرانی درباره نقض تحریم های ایران از سوی روسیه لزومی ندارد و بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که در واقع این دو کشور در حال رایزنی بر سر تهیه پیش نویس چنین توافقی بوده اند.ˈ

وی در ادامه با اشاره به تایید خبر حضور معاون مدیر شرکت ˈروس اتمˈ در تهران برای مذاکره در این خصوص از سوی این شرکت روسی، نوشت:

ˈدر این صورت، پرسش کلیدی در خصوص مذاکرات آتی ایران و گروه 1+5 این خواهد بود که آیا بعد از انقضای قرارداد 10 ساله بین ایران و روسیه برای تامین سوخت اولین راکتور بوشهر، آیا مسکو باز هم سوخت اورانیوم با غنای پایین را برای راکتورهای جدید و راکتور قدیمی تامین خواهد کرد یا خیر؟ بعد از توافق ایران و روسیه در سال 1992 برای تکمیل اولین راکتور بوشهر، روسیه طی قراردادی متعهد شد که تمامی سوخت مورد نیاز این راکتور را برای 10 سال اولیه فعالیت آن تامین کند و ایران تعهد کرد که سوخت مصرف شده را به روسیه بازپس دهد. راکتور در سال 2011 عملیاتی شد و هنوز قراردادی بین دو کشور برای تامین سوخت راکتور بعد از این 10 سال منعقد نشده است.ˈ

کارشناس کارنگی سپس با درج بخشی از توافقنامه موقت ژنو بین ایران و غرب که به ˈنیازهای کاربردیˈ برنامه هسته ای ایران اشاره دارد، درباره تعداد سانتریفیوژهای ایران به عنوان یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در خصوص توافق هسته ای جامع نوشت:

ˈمذاکره کنندگان باید درباره این نیازهای کاربردی به توافق برسند و تصمیم بگیرند که ایران می تواند از چه تعداد از 19 هزار سانتریفیوژ کنونی خود برای بازه زمانی مشخصی استفاده کند! برخی ناظران معتقدند که قدرت های 1+5 ممکن است توافق کنند که به ایران اجازه دهند از 3 تا 5 هزار سانتریفیوژ استفاده کند اما اگر موافقت شود که ایران اورانیوم با غنای پایین به عنوان سوخت راکتورهای تولید برق را خودش تولید کند، تعداد سانتریفیوژهای مورد نیاز برای تامین ˈنیازهای کاربردیˈ به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.ˈ

وی در ادامه نوشته است :باید در مذاکرات از شکل گیری هرگونه توافقی مبنی بر اینکه ایران بنا به ادعای خود برای تامین سوخت راکتورهای تولید برق به تعداد زیادی سانتریفیوژ و برنامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته نیاز دارد، جلوگیری شود.ˈ

هیبس در ادامه تصریح کرد:ˈتداوم تامین اورانیوم با غنای پایین برای راکتورهای بوشهر از سوی روسیه در قالب قراردادهای تجاری ساده ترین راه حل برای مشکل فوق است که اقتصادی و ایمن است و راه را برای موفقیت مذاکرات دستیابی به توافق جامع نهایی با ایران هموار می کند. اگر ایران در چارچوب برنامه عمل مشترک توافق موقت ژنو و ارزیابی های خود از ˈنیازهای کاربریˈ برنامه هسته ای اش به این نتیجه برسد که به تاسیسات اساسی غنی سازی برای تامین سوخت راکتورهای تولید برق خود در آینده نیاز دارد، مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع به خطر خواهد افتاد.ˈ

کارشناس اندیشکده آمریکایی کارنگی نوشته است:ˈاینکه ایران و قدرت های جهان چگونه مسئله غنی سازی اورانیوم را حل و فصل کنند، تاثیرات و اهمیتی جهانی دارد. برزیل برنامه غنی سازی بومی خود را برای تامین سوخت راکتورهای تولید برق خود در آینده کلید زده است. دلایل این کشور برای این کار مشابه دلایلی است که ایران مطرح می کند. اکنون بعد از چندین دهه فعالیت هسته ای، سانتریفیوژهای برزیل می توانند 5 درصد نیاز این کشور را تامین کنند. از سوی دیگر، کره جنوبی نیز که اخیرا صنعت آن از طرح های راه اندازی برنامه غنی سازی داخلی برای تامین سوخت راکتورهای خود حمایت کرده ممکن است به یکی از سهامداران یک برنامه غنی سازی اورانیوم که در جای دیگری واقع شده است، تبدیل شود.ˈ** هدف ایرنا از انتشار این نوع مقالات اندیشکده ها، اطلاع رسانی درباره نگرش این اتاق های فکر است و انتشار این مقاله ها الزاما به معنای تایید تمام محتوای آنها نیست.

مترجمام**9330 **1575
کد N184015