در داخل و خارج سوریه برگزار شد؛

تظاهرات گسترده سوریها در حمایت از دولت و ارتش

آفریقا و خاورمیانه

شمار زیادی از مردم سوریه در داخل و خارج ازاین کشور با برگزاری تظاهرات بار دیگر بر حمایت از ارتش و دولت سوریه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، جمع زیادی از شهروندان سوری روز یکشنبه در شهر "دیرالزور" با برگزاری تظاهرات بر حمایت از ارتش و دولت این کشور تاکید کردند.

از سوی دیگر جمعی از اتباع سوری مقیم سوریه در لهستان نیز در حمایت از ارتش این کشور در ورشو پایتخت این کشور تظاهرات برگزار کردند.

شرکت کنندگان در تظاهرات با سر دادن شعارهایی، لزوم تکیه بر ارزشهای ملی مشترک و اتحاد مردمی در قبال مبارزه با تروریسم را مورد تاکید قرار دادند.

تظاهر کنندگان همچنین توطئه جهانی علیه سوریه را که باعث تخریب زیرساختهای این کشور و آواره شدن هزاران سوری شده،محکوم کردند.

سوریهای شرکت کننده در این تظاهرات همچنین بر حاکمیت دولت سوریه بر مردم، نهادها و ارتش این کشور تاکید کردند.

در فرانسه نیز صدها نفر از اتباع سوری مقیم این کشور با تجمع در میدان میشل پاریس در حمایت از ارتش و آرمانهای مشترک مردمی سوریه تظاهرات کردند.