سازمان گزارشگران بدون مرز از ترکیه انتقاد کرد

اینترنت

آنکارا - ایرنا - سازمان گزارشگرن بدون مرز از تصویب قانون کنترل و محدودیت اینترنت در ترکیه انتقاد کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه ، این سازمان در گزارشی با عنوان ˈ دشمنان اینترنت

2014 ˈ از تصویب قانون کنترل و محدودیت اینترنت در ترکیه با عنوان دخالت در حریم خصوصی افراد انتقاد کرد.

مجلس ملی ترکیه اصلاح برخی از مواد قانون جنجالی و بحث برانگیز کنترل و محدودیت اینترنت را در پی فشارهای داخلی و خارجی و درخواست ˈ عبدالله گل ˈ رییس جمهوری ترکیه تصویب کرد.

رییس جمهوری ترکیه در پی امضای قانون کنترل و محدودیت اینترنت که از سوی نمایندگان حزب حاکم در مجلس این کشور به تصویب رسیده بود ، خواستار اصلاح برخی از مواد این قانون شده بود.

براساس اصلاحات صورت گرفته ، شرکت مخابرات ترکیه ملزم است در مدت 48 ساعت حکمی از دادگاه برای مسدود کردن یک پایگاه اینترنتی اخذ کند واین درحالی است که در متن اولیه قانون یادشده برای مسدود کردن یک پایگاه اینترنتی اخذ حکم قضایی لازم نبود .

افزون بر آن ، مجوز حفظ اطلاعات فعالیت های کاربران اینترنتی بر اساس نشانی های ˈآی.پیˈ آنان و نه براساس پایگاه های اینترنتی است .

خاورم *230**1586
کد N183771