انتخابات ریاست جمهوری اسلوواکی به دور دوم کشیده شد

انتخابات,ریاست جمهوری

تهران - ایرنا - انتخابات ریاست جمهوری اسلوواکی روز شنبه با کسب بیشترین ارا از سوی ˈرابرت فیکو ˈ نخست وزیر و ˈ آندری کیسکا ˈ یک میلیونر این کشور به دور دوم کشیده شد.

به گزارش خبرگزاریها از براتیسلاوا ،دور دوم انتخابات 29 مارس ( نهم فروردین ماه ) برگزار می شود تا مشخص شود کدام یک از این دو برنده انتخابات خواهد شد.

روزنامه SME چاپ اسلوواکی بر اساس آمار رسمی کمیسیون انتخاباتی گزارش داد : با شمارش 70 درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری ، فیکو 2/28 درصد از این آرا را در قیاس با 24 درصد کیسکا کسب کرده است .

دور دوم انتخابات نشان خواهد داد که آیا حزب حاکم خواهد توانست قدرت خود را تحکیم بخشیده یا اینکه کشور به مسیر دیگری خواهد رفت .

هرچند که قانون اساسی اسلوواکی برای خود ریاست جمهوری نقش سیاسی زیادی قائل نیست ولی پیروزی فیکو در دور دوم می تواند موجب شود حزب چپ - میانه وی ( اشمر ) کنترل کامل تمام مراکز قدرت اصلی را به دست گیرد.

فیکو رهبری این کشور اروپای مرکزی را از زمان پیروزی چشمگیر حزب خود در انتخابات پارلمانی سال 2012 به عهده دارد.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N183241