وزارت خارجه سوریه:

اقدامات آمریکایی ها در سوریه عامل گسترش تروریسم در منطقه و جهان است

آفریقا و خاورمیانه

وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای حمایت بی دریغ واشنگتن از گروههای مسلح در سوریه را عامل اشاعه تروریسم در منطقه و جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دولت آمریکا به دخالت خود در امور داخلی سوریه ادامه می دهد.

در این بیانیه آمده است: ادامه کمکهای آمریکایی ها به تروریستها و تجهیز آنها سبب گسترش تروریسم در منطقه و جهان شده است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: دولت آمریکا به کمک ادوات منطقه ای و بین المللی خود در راستای هیمنه بر دنیا و تحقیر ملتها حرکت می کند و اقدامات دولت آمریکا ضد سوریه نیز در همین راستاست.