تنش تازه دیپلماتیک بین هند و آمریکا

هند,آمریکا

دهلی نو - ایرنا - وزارت امور خارجه هند روز شنبه دومین اعلام جرم علیه یک دیپلمات کشورش از سوی آمریکا را اقدامی ناامید کننده و تاثیر گذار بر روابط دوجانبه خواند.

به گزارش ایرنا، سید ˈاکبرالدین ˈ سخنگوی وزارت امور خارجه هند درباره آخرین وضعیت دویانی خبراگاد دیپلمات هندی که در ماه دسامبر گذشته در نیویورک دستگیر و سپس آزاد شد، گفت: تصمیم تازه بخش قضایی وزارت امور خارجه آمریکا مبنی براعلام جرم برای دومین بار علیه دیپلمات هندی ما را ناامید کرد.

وی با اشاره به اینکه یک هفته پیش نخستین اعلام جرم و دستگیری وی از روند بررسی خارج شده بود، افزود: آمریکا اکنون گامی غیرضروری برداشته و نتایج آن متاسفانه بر تلاش های دو کشور برای مشارکت راهبردی تاثیر می گذارد.

این سخنگو تصریح کرد: از نظر هند این پرونده جای بررسی ندارد و دومین اعلام جرم هم تاثیری بر موضع دهلی نو نخواهد داشت.

وی افزود: دیپلمات هندی اکنون در دهلی نو بسر می برد و دادگاه آمریکا هیچ قدرتی برای اعمال دستور ندارد.

اکبرالدین در پایان اظهار داشت: دولت هند در این موضوع که مربوط به سیستم قضایی آمریکاست خود را درگیر نمی کند.

دستگیری این دیپلمات هندی به اتهام اظهارات نادرست در فرم روادید برای پرستار کودک خود، آغازگر یک سلسله تنش میان هند و آمریکا طی ماه های اخیر شده است.

براگاد در تاریخ 12 دسامبر 2013 در نیویورک و در ملاء عام دستگیر شد و مورد تفتیش بدنی قرار گرفت اما پس از چند ساعت آزاد شد.

پس از آنکه این دیپلمات هندی به این اتهام مجرم شناخته شد، وزارت امور خارجه آمریکا از وی خواست خاک آن کشور را ترک کند.

دهلی نو در واکنش به این اقدام مزایای خاص دیپلمات های آمریکایی مقیم در هند را از آنان گرفت.

آساق ** 2165 ** 275 **
کد N183013