احمد الدقامسه زندانی اردنی دست به اعتصاب غذا زد

آفریقا و خاورمیانه

سرباز اردنی که به سبب تیراندازی به نظامیان رژیم صهیونیستی در سال1997 و کشتن هفت نفر از آنها به زندان ابد محکوم شده است در زندان دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سرباز اردنی که به اتهام کشتن هفت اسرائیلی در سال 1997 در زندان به سر می برد برای آزادی خود دست به اعتصاب غذا زد.

سیف فرزند احمد الدقامسه گفت: پدرم احمد الدقامسه از شب گذشته دست به اعتصاب غذا و دارو زده است تا از زندان آزاد شود. این تصمیم پس از ملاقات خانواده با وی و مطلع کردن الدقامسه از درخواستهای ضد اسرائیلی نمایندگان پارلمان و مردم اردن پس از کشته شدن رائد زعیتر قاضی اردنی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی رخ داده است.

وی افزود: پدرم به ما گفته است که این بار مردم مرا آزاد خواهند کرد نه حکومت.

شایان ذکر است که الدقامسه از سیزده مارس 1997 پس از تیراندازی به سوی اسرائیلی ها و کشتن هفت و زخمی کردن دهها نفر دیگر به زندان انداخته است.