در دیدار با سفیر ایران

رهبر مسیحیان مارونی لبنان : خواستار بهترین روابط با ایران هستیم

لبنان,سفیر ایران

بیروت – ایرنا - کاردینال « بشاره راعی » رهبر مسیحیان مارونی لبنان، انطاکیه و سایر مناطق مشرق زمین تاکید کرد که برای تحقق منافع مشترک لبنان و جمهوری اسلامی ایران خواستار بهترین روابط با ایران به عنوان یک کشور مهم منطقه ای هستیم.

به گزارش ایرنا، کاردینال راعی روز شنبه در دیدار با « غضنفر رکن آبادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان افزود : جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه بسیار مهم است و ما خواستار گسترش روابط با ایران به عنوان یک کشور دوست هستیم.

رهبر مسیحیان مارونی لبنان در این دیدار که اسقف «سمیر مظلوم» مشاور وی نیز شرکت داشت، با اشاره به حضور بیش از یک میلیون آواره سوری در لبنان گفت: لبنان با توجه به مساحت کم و جمعیت اندک خود تحمل این سیل عظیم از آوارگان سوری را ندارد و امیدواریم با برقراری ثبات و آرامش در سوریه، این افراد بتوانند به کشور خود بازگردند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در ضیافت ناهار اختصاصی رهبر مسیحیان مارونی لبنان شرکت و با وی در خصوص تحولات لبنان و منطقه و روابط تهران و بیروت گفت وگو و تبادل نظر کرد.

رکن آبادی نیز با اشاره به جایگاه ممتاز لبنان در منطقه، همزیستی مسالمت آمیز طوایف مختلف لبنانی در کنار یکدیگر را از مهمترین خصوصیات بارز این کشور برشمرد.

وی گفت: همزیستی مسالمت آمیز مردم لبنان الگوی مناسبی برای دیگر کشورهای منطقه بشمار می رود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با تاکید بر اصول ثابت ایران در حمایت از ثبات و استقرار لبنان افزود: آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران در درجه اول اهمیت قرار دهد حفظ همبستگی مردم لبنان در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی و مقاومت در برابر زیاده خواهی این رژیم می باشد.

خاورم ** 1324
کد N182968