روسیه قطعنامه شورای امنیت درباره بحران اوکراین وتو کرد

اوکراین

سازمان ملل، ایرنا - نماینده دائم روسیه در سازمان پیش نویس قطعنامه شورای امنیت نشست شورای امنیت درباره بحران اوکراین به ویژه مخالفت جامعه جهانی با رفراندوم در منطقه کریمه را وتو کرد.

به گزارش ایرنا اعضای شورای امنیت دقایقی پیش رای گیری درباره پیش نویس قطعنامه جدید این شورا که توسط اعضای غربی آن یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه تهیه شده بود را به رای گیری گذاشت.

به رغم اینکه 13 عضو شورای امنیت با پیش نویس این قطعنامه که خواهان خروج فوری نیروهای نظامی روسیه ازمنطقه کریمه، مخالف جامعه جهانی با برگزاری رفراندوم در منطقه کریمه و الحاق آن به خاک روسیه و همچنین حل اختلافات میان روسیه و اوکراین از مسیر مذاکرات سیاسی بود، رای ممتنع چین و مخالفت روسیه به تصویب نرسید.

این خبر تکمیلی می شود.

اروپام 1908
کد N182967