کاریکاتور روز/

وقتی شورای همکاری خلیج فارس در دو حرکت اسقاطی می‌شود!