توضیحات نهاد ریاست جمهوری درباره خبر اخراج کارمند نابینا/با منبع اطلاعات کذب برخورد قانونی می شود

اخراج کارمند نابینا

تهران - ایرنا - سرپرست اداره کل توسعه منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری درباره تذکر 23 نماینده به رییس جمهوری درباره اخراج کارمند نابینا با نام «اکبر جوان» از نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: اخراج این فرد کذب محض است و وی طبق قرارداد منعقده اش با این نهاد کماکان مشغول به کار است.

ساسان فرجی روز شنبه به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: ظاهرا عده ای با اغراض خاص به نمایندگان محترم مجلس اطلاعاتی غلط ارائه کرده اند و مطمئنا با منبع این اطلاعات کذب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سرپرست اداره کل توسعه منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری این توضیحات را در پی انتشار خبری مبنی بر تذکر 23 نماینده مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری درباره اخراج کارمند نابینای نهاد ریاست جمهوری ارائه کرد.

سیام
کد N182823