نماینده بجنورد:

سازمان ملل از زبان نرم وزارت خارجه سوءاستفاده می‌كند

مجلس,نماینده بجنورد

دستگاه دیپلماسی ما باید بدانند می‌خواهند در جبهه های مختلفی ما را مشغول کنند و ما باید با زیرکی و کیاست مومنانه با ‌آنها برخورد کنیم و ‌آقای ظریف و همکارنشان ظرافت کار را باید در نظر بگیرند.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان ملل از این خوش‌رفتاری و زبان نرم وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ما سوء استفاده می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم جعفری در تذکری شفاهی در خصوص دغدغه رهبری در مورد بحث فرهنگ گفت‌: پس از اظهارات مقام معظم رهبری وزیر ارشاد اعلام کرد موارد مورد نظر رهبری را رعایت می کنیم، اما پس از چند روز رئیس جمهور گفت که مسئولیت فرهنگ بر عهده دولت نیست. و این اظهار نظر از ساحت رئیس جمهور پذیرفته نمی‌شود.

وی افزود: ایشان باید می‌گفتند ما به شدت این پیگیری را انجام می دادیم ولی بعضی نهادهای دیگر هستند که آنها باید به دولت کمک کنند.

قاسمی با بیان این که پیش از این می گفتیم اگر قطعنامه های مختلف علیه ما صادر می شد به خاط موضع گیری دولت دهم بود، اظهار کرد: امروز این زبان نرم دیپلماسی دولت یازدهم چه نتیجه ای داده است.

وی افزود: سازمان ملل از این خوش‌رفتاری و زبان نرم وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ما سوء استفاده می‌کند و چنان در امور داخلی ما دخالت می کنند که آقای لاریجانی هم گفتند که حمایت از قاچاقچیان به جای حمایت از حقوق بشر هدف سازمان ملل شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: دستگاه دیپلماسی ما باید بدانند می‌خواهند در جبهه های مختلفی ما را مشغول کنند و ما باید با زیرکی و کیاست مومنانه با ‌آنها برخورد کنیم و ‌آقای ظریف و همکارنشان ظرافت کار را باید در نظر بگیر ند.

کد N182777