نوری المالکی:

پدیده حاکم شدن روابط بر ضوابط همچنان در عراق وجود دارد

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق امروز در سخنانی اعلام کرد که پدیده حاکم شدن روابط بر ضوابط در عراق متاسفانه همچنان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز اظهار داشت: تکیه به نفت برای توسعه اقتصاد، خللی استراتژیک به شمار می رود و عراق به منابع غیر نفتی نیز احتیاج دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: حاکم شدن روابط بر ضوابط همچنان در عراق وجود دارد و این پدیده خطرناکترین مسئله برای اقتصاد و توسعه در کشور به شمار می رود.

مالکی در ادامه تاکید کرد که توزیع پستها در دولت باید بر اساس شایستگی صورت گیرد هر چند این مسئله مورد دلخواه مسئولان نباشد.

نخست وزیر عراق پیش از این از فراکسیونهای سیاسی این کشور خواسته بود برای معرفی نامزدهای تصدی پستهای وزارتی و هماهنگی میان مسئولان قوای 3 گانه گزینه های با کفایت را انتخاب کنند.