روزنامه نگار ترک: ترکیه وارد دوران نامعلوم می شود

جماعت گولن,ترکیه

آنکارا- ایرنا - ˈ حسین گولرجهˈ روزنامه نگار و مقاله نویس روزنامه ˈزمانˈ چاپ ترکیه و وابسته به چماعت ˈگولن ˈ نوشت: پشیمانی در آینده سودی برای ترکیه نخواهد داشت و این کشور وارد دوران نامعلومی می شود.

به گزارش ایرنا، وی در این مقاله با اشاره به آزادی متهمان به براندازی در ترکیه در روزهای اخیر نوشت: در بین آزاد شدگان قاتلین و عاملین ترور نیز وجود دارند و این آزادی ها بیش از همه به قوه قضاییه ضرر رسانده است.

گولرجه با تاکید بر اینکه ترکیه وارد یک دوران نامعلوم می شود این پرسش را که آیا بازیگران جدیدی در صحنه سیاسی ترکیه وارد می شوند؟ نوشت: موضوع بحث این است که آیا ترکیه به سوی یک آینده نامعلوم سوق داده می شود و در این مسیر نامعلوم در کوتاه مدت اتحادهای عجیب ، تفرقه ها را می توانیم شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه آینده ترکیه در بعد از انتخابات محلی در 30 مارس ( 10 فروردین ) نامعلوم است نوشت: در صورت پیروزی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ و یا مخالفین آینده ترکیه نامعلوم است چرا که درهایی که در بعد از شب 30 مارس و اعلام نتایج انتخابات محلی در ترکیه باز خواهد شد بسوی یک آینده نامعلوم است.

او با اشاره به اینکه آینده درگیری بین دولت آنکارا و جماعت گولن نامعلوم است، می نویسد: ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه تمامی استراتژی انتخاباتی خود را بر پایه دشمنی با ˈفتح الله گولنˈ قرار داده و در پی انتقام گیری است . اگر حزب ˈعدالت و توسعه ˈ پیروز شود تهاجم به جماعت گولن با عنوان کسب اجازه و تایید از رای دهندگان آغاز خواهد شد.

گولرجه با یادآوری اینکه آینده ادعاهای مرتبط با فسادمالی و ارتشاء در ترکیه نامعلوم است ،افزود: اگر در بعد از انتخابات دولت آنکارا بطور جدی و با عزم راسخ در مورد این ادعاها تحقیقاتی انجام ندهد و درصدد حل این ادعاها نباشد حزب ˈعدالت و توسعهˈ زخم هایی بسیار عمیق برخواهد بر داشت زیرا فراموش کردن ادعاهایی با این ابعاد و سرپوش گذاشتن برآنها امکان پذیر نیست.

این نویسنده نوشت: آینده انتخابات رییس جمهوری در تابستان آینده نیز نامعلوم است. نامزدی اردوغان در آن انتخابات معلوم نیست است و معادلات در ترکیه در قبل از انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود این مساله نیز نامعلوم است.

وی می نویسد: آینده قطب بندی و بحران در ترکیه نامعلوم است و وضعیت شهرهای ترکیه در بعد از درگذشت ˈبرکین الوانˈ نوجوان ترکیه ای در روزهای گذشته بر همگان آشکار است.

گولرجه با یادآوری اینکه در مراسم های تشییع جنازه برکین الوان دو نفر دیگر جان خود را از دست دادند نوشت: وضعیت در ترکیه به گونه ای است که یک جرقه برای ایجاد یک فلاکت در ترکیه کافی خواهد بود و قطب بندی های جاری در ترکیه زمینه ایجاد بازی با دست باز برای دشمنان ترکیه را فراهم آورده است.

آینده شنودهای تلفنی خصوصا مکالمات اردوغان و وزیران کابینه ترکیه که با تلفن های مخصوص انجام شده نامعلوم است و ادعاهای موجود در مورد پخش نوارهای صوتی و محتوای این نوارهای ادعایی بسیار جدی است.

گولرجه نوشت: اردوغان ، فتح الله گولن را متهم به دست داشتن در تمامی این مسایل می کند و این نیز مایه یاس برای دوستداران واقعی گولن است . اردوغان سخن از ارایه دلایل می کند ولی تاکنون حتی یک دلیل نیز ارایه نکرده است.

این نویسنده می نویسد : نامعلومی های مسائل کمر ترکیه را خم خواهد کرد ولی پشیمانی در آن زمان سودی نخواهد داشت.

خاورم**2012*230 **1010
کد N182737