واشنگتن پست:اسد مطمئن از آینده در راه نامزد شدن مجدد

اسد,نامزدی مجدد

تهران - ایرنا- واشنگتن پست نوشت: رژیم ˈبشار اسدˈ به یمن حمایتهای بی دریغ متحدانش به حدی به موفقیتهایی بی سابقه دست یافته است که در کمال اطمینان خاطر تصمیم به نامزدی مجدد برای ریاست جمهوری سوریه دارد.

در این مطلب به قلم لیز اسلای آمده است:

در سومین سال قیام سوریه ˈبشار اسدˈ در موضعی نیرومندتر از همیشه ایستاده است.

این قیام که سه سال پیش با تظاهرات صلح آمیز به حاکمیت و مملکت داری اسد و چنگ زنی اش به پا شد خیلی زود بدل به یک قیام مسلحانه و جنگ داخلی شد.

اسد به لطف حمایتهای بی دریغ متحدانش و پیشبرد سیاست فشار نظامی برای در هم کوبیدن هرچه قوی تر مخالفان و نیز به برکت آشفتگی در صفوف معارضان آنقدر به آینده خود مطمئن است که تصمیم دارد خود را برای یک دوره هفت ساله دیگر نامزد کند.

اسد به موازات آن در داخل کشور سیاست فشار نظامی سعی در در هم کوبیدن هرچه قوی تر مخالفانش را دارد.

این استراتژی تازگی ندارد.

در ماههای اخیر اسد موفقیتهایی کند اما ملموس و یکنواخت در چندین جبهه جنگ داشته است و دیگر بن بست در میدان این جنگ مفهوم خود را از دست داده است.

نمایان ترین موفقیت اسد در عقب راندن معارضان از اطراف دمشق است که دلیلی است محکم بر اینکه اپوزیسیون موفقیت چندانی برای تصرف پایتخت و یا سرنگون ساختن رژیم نخواهد داشت.

ˈابو عمادˈ از فعالان دانشجویی سوریه با توجه به موفقیتهای اسد در عقب راندن معارضان در شهر ˈحمصˈ که زمانی محور قیام به حساب می آمد می گوید:ˈ همه کسانی که سه سال پیش با الهام گرفتن از قیام ˈبهار عربˈ به امید پیروزی قریب الوقوع پای به عرصه میدان مبارزه با اسد و سرنگون ساختن آن گذاشتند از اینکه می بینند قیام آنها رو به تزلزل گذارده است عمیقاˈ نومید شده اندˈ.

ابو عماد می افزاید: ˈ کار این قیام صلح آمیز که تبدیل به یک جنگ داخلی شد به آنجا رسیده است که تا امروز140 هزار کشته و میلیونها آواره برجای گذارده است ˈ.

وی می افزاید:ˈ امروز جبهه معارضان بیش از هر زمان دیگر دلسرد ومایوس است هم در بعد میدانی و هم در بعد سیاسی مبارزه. امروز شورشیان برای پیروز شدن نیاز به یک معجزه دارندˈ.

اوضاع برای اسد به حدی آرامش بخش است که او حتی هفته گذشته جرات پیدا کرد 20 مایل از دمشق خارج شود در حالیکه این نواحی در دوسال گذشته در تصرف شورشیان بود.

اسد در حومه شمال شرق ˈعدراˈ از آوارگان بازدید کرد و به آنها وعده کمک به مبارزه شان را داد.

معارضان که از حیث تسلیحاتی و سازماندهی در وضعیتی ضعیف قرار دارند از زمان سقوط یک پایگاه هوایی که در شمال حلب در دست داشتندعملیات تهاجمی درخشان و یا تصرف یک تاسیسات مهم نظامی نداشته اند.

با شکست گفت و گوهای ژنو2 عملیات جنوب هم به دلیل نرسیدن کمکهای تسلیحاتی از خارج که قرار بود ماه گذشته برسد انجام نشد .

به گفته ˈجفری و ایتˈ تحلیلگر دفاعی در موسسه سیاست خاور نزدیک ˈدر و اشنگتن در حال حاضر فقط چند قبضه سلاح ضد تانک ساخت چین در جبهه شورشیان وجود دارد و جنگ افزار جدیدی از خارج برای توازن قوای میدان رزم فرستاده نشده است .

وی تاکید می کند که البته شانس رژیم اسد برای کنترل همه بخشهای از دست رفته کشور هم بعید به نظر می رسد.

وایت می گوید:ˈاما با این وجود به نظر می رسد اسد قادر به بازگشت آرامش به کشور است و از این طریق حاکمیتش را بر کل کشور تثبیت و اعلام پیروی می کند ˈ.

وایت تصریح می کند:ˈ امکان پیروز شدن رژیم مسئله ای است که به طور جدی مطرح استˈ.

وی سپس با بیان اینکه این امر بستگی به عواملی عدیده دارد توضیح می دهد:ˈیکی از این عوامل این است که هیچ دخالت خارجی در کار نباشد و شورشیان سازماندهی و مجهز به تسلیحات جدید نشوند ˈ.

وی اضافه می کند:ˈ اگر شورشیان اوضاع میدان رزم را تغییر ندهند رژیم همچنان به خردکردن وله کردن آنها ادامه می دهدˈ.

یکی از رموز موفقیت رژیم اسد تعمیق شکاف در جبهه معارضان است .

قیام ژانویه گذشته پاره ای از گروههای شورشی علیه ˈدولت اسلامی عراق و شام (داعش)ˈ که ملهم از القاعده است یک حمام خون در سراسر جبهه جنوب راه انداخت. این منطقه ظرف دو سال گذشته در تصرف شورشیان بوده است.

افق جبهه شورشیان هم دستخوش چند پارگی شده است و در نزاع میان آنها جمع زیادی از نیروهایشان کشته می شوند.

این مشکلات موفقیت بزرگی نصیب رژیم اسد می کند به نحوی که شهر ˈحلب ˈ در آستانه کنترل دولت قرار دارد.

در انتخابات ریاست جمهوری سوریه طبق مصوبه جدید پارلمان اسد می تواند برای بار سوم نامزد شود .

نامزدها باید حمایت پارلمان را بدست آورند . پارلمان در کنترل حزب بعث است.

ˈاخضر ابراهیمیˈ نماینده سازمان ملل با برگزاری این انتخابات مخالفت کرده و آن را عامل بی علاقگی اپوزیسیون برای مذاکره با دولت خوانده است.

رژیم اسد هم تمایلی به گفت وگو با مخالفان ندارد از طرفی دیگر هم روسیه نسبت به ترغیب اسد به ترک قدرت بی میل است .

غرب هم در حال حاضر همه توجهش به اوضاع اوکراین است .

عربستان و قطر متحدان اصلی معارضان هم مشغول مشاجرات داخلی خود شده اند.

سفیر روسیه در لبنان هم اظهار نظر کرده است که ارتش سوریه به پیشرفتهای مهمی نایل آمده و جریان جنگ قابل برگشت نخواهد بود.

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/on-third-anniversary-of-syrian-rebellion-assad-is-steadily-winning-the-war/2014/03/

مترجمام**1591**1446
کد N182692