آخرین تحولات سوریه؛

شمال و جنوب یبرود از تروریستها بازپس گرفته شد/ انتشار نخستین تصاویر از نبردهای موفقیت‌‌آمیز ارتش