حقوقدان آمریکایی:سیر تحولات داخلی سوریه پیروزی دولت را رقم می زند

فرانس24,سوریه

تهران– ایرنا– ˈ دیوید ام. کرینˈ حقوقدان بلندپایه آمریکایی با اشاره به پراکندگی و افزایش اختلافات گروه های تروریست فعال در سوریه، پیروزی دولت این کشور را در درگیری های داخلی بسیار محتمل دانست.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، کرین که به عنوان استاد حقوق در دانشگاه ˈسیراکیوزˈ Syracuse در نیویورک تدریس می کند، گفت که با توجه به تشتت گروه های مخالف دولت سوریه، روند پیروزی رییس جمهوری این کشور در تحولات داخلی رو به پیشرفت است.

این حقوقدان آمریکایی افزود که مخالفان دولت سوریه هم اکنون در حال جنگ با یکدیگر هستند و همین امر موجب ازهم گسیختگی آنان شده است.

وی همچنین تداوم حمایت های روسیه و ایران را از جمله عوامل پیروزی دولت سوریه در درگیری های داخلی این کشور خواند.

این حقوقدان آمریکایی مخالفان دولت سوریه و افراد مسلح تروریست را از تخلفات حقوق بشری بری ندانست و تصریح کرد که با توجه به پیوستن تروریست ها به گروه های مخالف دولت، درگیری های داخلی در سوریه به تازگی، خونبارتر و شخصی تر شده است.

مترجمام **1302**1446
کد N182421