بیانیه جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار

سیاست داخلی,جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار

در ایران احکام قرآن و حکم الهی قصاص حاکم است حکم قصاص حیات بخش است و برای مصونیت جامعه بشری آمده است. او حق ندارد در بیانیه سازمان ملل به این حکم اعتراض کند و بدیهی ترین حکم از احکام مسلمانان را به مسخره بگیرد.

جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در دفاع از استقلال و عزت ملی بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: اقدام خارج از عرف دیپلماتیک خانم اشتون در ملاقات با برخی از محکومین فتنه دخالت آشکار در امور داخلی و نقض قوانین بین المللی است.

پیش از اینهم تعدادی از نمایندگان پارلمانی اروپا همین اقدام غیر دیپلماتیک را مرتکب شدند.

اینکه برخی از مقامات اروپایی بیایند در کشور و بروند در یک سفارت اروپایی با یک یا چند محکوم امنیتی ملاقات کنند و مبلغی پول بدهند،چه معنی دارد.

وزارت خارجه و وزارت اطلاعات راجع به این موضوع باید به افکار عمومی پاسخگو باشد.

خانم اشتون و اتحادیه اروپا باید بدانند ایران،اوکراین نیست که آنها هر غلطی دلشان بخواهند بکنند.

مسئله حمایت غرب از سران فتنه و اهل فتنه و پذیرش ننگ پناهندگی به اجانب در قیام تاریخی 9 دی محکوم گردید. ملت هر وقت لازم بداند به این امر قیام می کند.

جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار ضمن سپاس از ائمه جمعه کشور،نخبگان آگاه دانشگاه و احزاب و گروه‌های اسلامی در محکوم کردن اقدام خانم اشتون اخطار می کند اگراین کارها تکرار شود با واکنش شدید روبرو خواهد شد.

همچنین جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار اظهارات اخیر بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در حمایت از سران فتنه را محکوم می کند و به ایشان هشدار می دهد، مقام و منزلت دبیر کل سازمان ملل را بیش از این به عنوان سخنگوی کاخ سفید فرو نکاهد.

همچنین به ایشان تذکر می دهیم در ایران احکام قرآن و حکم الهی قصاص حاکم است حکم قصاص حیات بخش است و برای مصونیت جامعه بشری آمده است. او حق ندارد در بیانیه سازمان ملل به این حکم اعتراض کند و بدیهی ترین حکم از احکام مسلمانان را به مسخره بگیرد.

دبیر کل سازمان ملل نباید به اعدام قاچاقچیان و کسانی که مرتکب قتل و غارت و بغی شده اند، اعتراض کند.دبیر کل سازمان ملل نباید منبع گزارشات خود را منافقین بداند. سازمان منافقین در ایران بیش از 17 هزار نفر از مردم بیگناه این کشور را ترور کرده است. شان دبیر کل سازمان ملل نیست که در یک بیانیه رسمی از تروریسم دفاع کند و یک دولت قانونی را زیر سوال ببرد.

جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار با اظهار تاسف از این اظهارات آنرا شدیدا محکوم می کند.

کد N182276