نمایندگان اتحادیه اروپا خواستار اعزام ناظر به ترکیه شدند

پارلمان اروپا,ترکیه اروپا

آنکارا - ایرنا - گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال نامه ای به ˈکاترین اشتونˈ مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ˈاستفن فوللرˈ مسوول توسعه این اتحادیه خواستار اعزام هیاتی برای نظارت بر انتخابات شهرداری ها در ترکیه شدند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، انتخابات شهرداریها در ترکیه روز 30 ماه مارس( 10 فروردین ) برگزار شود.

خبرگزاری نیمه رسمی ترکیه ˈآناتولیˈ گزارش داد که 18 نفر از فراکسیون های مختلف پارلمان اروپا در نامه های جداگانه ای به مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا مدعی شده اند که رویدادهای سیاسی اخیر در ترکیه، اوضاع آشفته در نقض حاکمیت قانون، استقلال قوای سه گانه و احترام به حقوق بشر در این کشور را به خوبی در میان گذاشته اند و این امر اعزام ناظر به انتخابات در ترکیه را الزامی کرده است.

بنابر این گزارش، ˈماریت شهاکلیˈ نماینده هلندی پارلمان اروپا که پیشگام این گروه از نمایندگان است با تاکید بر لزوم اعزام هیات ناظر از اتحادیه اروپا به ترکیه، گفت: برگزاری این انتخابات در محیط آزاد و عادلانه می تواند در شکسته شدن ˈچرخه نامطلوبˈ حاکم بر فضای سیاسی ترکیه کمک کند.

در آستانه انتخابات محلی در ترکیه فضای سیاسی در این کشور به شدت ملتهب شده است.

خاورم/2011**230**1651
کد N182032