وزیر امور خارجه یونان در پاسخ به ایلنا:

سفرم به تهران می‌تواند زمینه‌ساز مبارزه مشترك علیه تروریسم باشد

سیاست خارجی, وزیر امور خارجه یونان

ریاست یونان وظایفی را ایجاب می‌کند تا به تعهدات و وظایفمان که اصول اتحادیه اروپاست را اجرا کنیم/ برای مبارزه با گروههای افراطی وظایفی داریم.


                           

وزیر‌امورخارجه یونان اظهار داشت:مبارزه همیشگی علیه تروریسم از اولویت‌های یونان و اتحادیه اروپاست، سفرم به تهران می تواند زمینه‌ساز فرصتی مناسب برای مبارزه مشترک ایران و اتحادیه اروپا بر علیه تروریسم باشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، اونگلوس ونیزلوس در نشست خبری مشترک خود با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که ظهرامروز در وزرات امور خارجه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر این که با توجه به ریاست دوره ای یونان بر اتحادیه اروپا شما و این اتحادیه چه برنامه های عملی برای مبارزه با تروریسم و گروههای افراطی فعال در خاورمیانه دارید؟ گفت: ریاست دوره ای اتحادیه اروپا یک سری وظایف مشخص و تعریف شده ای را برای ما به همراه دارد.
وی ادامه داد: ریاست یونان وظایفی را ایجاب می‌کند تا به تعهدات و وظایفمان که اصول اتحادیه اروپاست را اجرا کنیم.
وزیرامور خارجه یونان اظهار داشت: مبارزه همیشگی علیه تروریسم از اولویت‌های یونان و اتحادیه اروپاست،‌سفرم به تهران می‌تواند زمینه‌ساز فر‌صتی مناسب برای مبارزه مشترک ایران و اتحادیه اروپا بر علیه تروریسم باشد.                       
کد N181993