عطش اشغالگری سیری ندارد/

طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال 10 هکتار دیگر از اراضی فلسطین

آفریقا و خاورمیانه

منابع فلسطینی در کرانه باختری از طرح جدید مقامات رژیم صهیونیستی برای اشغال 10 هکتار دیگر از اراضی فلسطین پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، شورای روستایی استان "سلفیت" در کرانه باختری اعلام کرد: مقامات اسرائیلی در تلاش برای سیطره بر 10 هکتار دیگر از اراضی این منطقه فلسطینی به نفع شهرک صهیونیست نشین "رفافا" هستند.

بنابراین گزارش، اعضای شورای سلفیت به تازگی به سندی دست پیدا کرده اند که نشان می دهد، صهیونیستها در اندیشه اشغال 10 هکتار دیگر از اراضی شمال این روستا هستند.

شورای روستایی سلفیت از مردم این منطقه خواسته در اعتراض به این طرح اسناد و مدارک لازم را تهیه کنند.

خاطرنشان می شود شهرک صهیونیست نشین رفافا در سال 1991 در نزدیکی روستای فلسطینی سلفیت ایجاد شده است.