در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛

اعلام وصول سوال ملی چند نماینده از وزیر امورخارجه

مجلس,سوال ملی,نماینده از وزیر امورخارجه

سوال ملی مشترک 5 تن ازنمایندگان مجلس از جمله حمید رسائی نماینده مردم تهران در خصوص اظهارات و مواضع وزارت امور خارجه در خصوص توان دفاعی کشور و اظهارات در خصوص مسئله هلوکاست و همچنین سوال ملی فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت از وزیر امورخارجه به علت عدم تدابیر لازم جهت حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران و حفظ جان مرزبانان ایرانی اعلام وصول شد.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی چند نماینده از وزیر امورخارجه وصول شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی مشترک 5 تن ازنمایندگان مجلس از جمله حمید رسائی نماینده مردم تهران در خصوص اظهارات و مواضع وزارت امور خارجه در خصوص توان دفاعی کشور و اظهارات در خصوص مسئله هلوکاست و همچنین سوال ملی فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت از وزیر امورخارجه به علت عدم تدابیر لازم جهت حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران و حفظ جان مرزبانان ایرانی اعلام وصول شد.

کد N181866